Jaime De la Cruz. Foto: Niklas Björling
Jaime De la Cruz. Foto: Niklas Björling

Jaime De la Cruz är en av sju forskare vid universitetet som har tilldelats det prestigefyllda Starting Grant 2017 från europeiska forskningsrådet, European Research Council för sitt projekt ”SUNMAG: Understanding magnetic – field regulated heating and explosive events in the solar chromosphere”. Varje forskare får mellan 1,3 till närmare 1,5 miljoner euro i bidrag.

– Bidraget betyder oerhört mycket för min karriär. Nu kan jag sätta ihop en forskningsgrupp med doktorander och forskarassistenter, säger en glad Jaime De la Cruz. Pengarna räcker både till min egen lön och till gruppen under fem år. Förhoppningsvis kan det att jag fått ett så prestigefyllt anslag också ge mig en lektorstjänst på universitetet.

I sin forskning försöker Jaime De la Cruz, mycket förenklat, förstå magnetfälts-reglerad uppvärmning och explosiva händelser i solkromosfären.

– Projektet går ut på att studera hur kromosfären, som är det näst yttersta skiktet av solens atmosfär, värms upp i områden med mycket starka magnetfält.

Frågan har förbryllat forskare inom solfysik under lång tid och hittills har det inte funnits någon bra teknik för att studera denna företeelse.

Utvecklat ny teknik

Jaime De la Cruz har nu utvecklat en teknik som gör det möjligt att rekonstruera observationer genom en 3d-modell. Modellerna innehåller bland annat stratifiering av gastemperatur, densitet, hastigheter och magnetiska vektorfält. På så sätt kan man studera hur kromosfären upphettas i områden med starka magnetfält.

– Genom att undersöka hur kromosfären reglerar energi- och värmeöverföring kan min forskning bidra till en förståelse för hur koronan, solens yttersta atmosfär, kan värmas upp till så höga temperaturer, förklarar Jaime De la Cruz.

Strömavbrott och norrsken

– Eftersom solen är vår närmaste granne så påverkar dessa skeenden oss här på jorden. Ett exempel är det vi kallar solstormar och som kan leda till både strömavbrott, och störningar i flygtrafiken. Solstormar ligger också bakom Norrskenet. I själva verket är solstormarna explosioner på solens yta.

Jaime De la Cruz förklarar att han i sin forskning närmar sig samma olösta problem som andra tidigare gjort, men med en annan teknik där han konstruerar modeller utifrån observationer av spektroskopiska data. Tekniken kompletterar äldre helt teoretiska tillvägagångssätt.

– För att få anslag måste man studera något som är nytt och som har stor inverkan på det forskningsområde man arbetar inom, säger Jaime De la Cruz.