Från universums minsta beståndsdelar till hur galaxer bildas och förändras över miljarder år. Den världsledande forskningen vid universitetet inom partikelfysik och astronomi spänner över hela det området. Varifrån får partiklarna sin massa, ger den nyligen funna Higgsbosonen det slutgiltiga svaret? Expanderade det tidigaste universum genom kosmologisk inflation? Vad händer i exploderande supernovor? Kan energirika partiklar som når jorden berätta om processer i universum? Hur bildades galaxer och stjärnor? Vad är den mörka materian och energin? Forskningen vid Institutionen för astronomi och Fysikum försöker svara på frågor som dessa. Området omfattar både teoretisk forskning och storskaliga experiment eller observationer.