Forskare vid Stockholms universitet och Karolinska institutet har följt utvecklingen i livet för totalt över en halv miljon barn upp i dryga 30-årsåldern. Omkring 8 procent av dem hade en förälder som vårdats på sjukhus på grund av missbruk eller psykisk sjukdom. Registerstudien omfattar alla som föddes mellan 1973 och 1978. Anonymiserad information om hälsa har hämtats från Socialstyrelsens register, om dödlighet, sjukhusvård och läkemedel, inkomster, utbildning och demografi från Statistiska Centralbyrån, samt om lagförda brott från Brottsförebyggande Rådet.

I jämförelse med andra jämnåriga var risken för en våldsam död till följd av självmord, olyckor, våld eller eget missbruk nära tre gånger så stor för dem som hade föräldrar med missbruk och fördubblad för barn till psykiskt sjuka. Särskilt missbruk i familjen visade sig ge allvarligt försämrade förutsättningar i livet. Det gav även en ökad risk för kriminalitet, beroende av försörjningsstöd och eget missbruk.

Ökad risk för missbruk och kriminalitet

Både barn till psykiskt sjuka och barn till föräldrar med missbruk, utan kontakt med socialtjänsten, har indikationer på en ökad psykiatrisk sjuklighet i vuxen ålder. Men barn till föräldrar med missbruk (utan kontakt med socialtjänsten) har dessutom en ökad risk för missbruk, kriminalitet och beroende av försörjningsstöd som inkomst som inte barn till psykiskt sjuka har. Därför ter sig förebyggande insatser för barn som anhöriga med utgångspunkt från beroendevården för vuxna som särskilt angelägen.

Resultaten i rapporten talar också för att barn med missbrukande föräldrar i lägre utsträckning än andra med jämförbara betyg fullföljer en eftergymnasial utbildning.

Stor uppmärksamhet för rapporten

Forskarna vid Chess tillsammans med bland andra representanter för Socialstyrelen och fler organisationer publicerade den 5 februari en debattartikel i Dagens Nyheter om rapporten. Resultaten av rapporten har även fått stor uppmärksamhet i andra dagstidningar, radio, television och sociala medier.

Rapporten finns att ladda ned i sin helhet.

Se också debattartikel i Dagens Nyheter 5 februari. ”Barn till missbrukare tvingas hjälpa sina föräldrar.

Vetenskapsradion i Sveriges Radio http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6086569