Ett profilområde som studerar barns villkor ur en mängd olika perspektiv. Det är ett område som är särskilt framträdande inom disciplinerna barn- och ungdomsvetenskap, socialt arbete och specialpedagogik samt vid enheterna Centrum för barnkulturforskning, Barnrättscentrum och Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa. Här ingår studier av barns rättigheter och utsatthet. Inom området studeras också barnkultur i samhället: litteratur, musik, film och teaterproduktion med barn som målgrupp, jämte gestaltning av barn och ungdomar i olika konstnärliga uttryck. Förutom internationellt framstående forskning bedrivs omfattande öppen seminarieverksamhet med deltagare från olika intressenter, främst myndigheter. Forskningsområdet har erhållit stora anslag från nationella och internationella finansiärer.