Erik Lindahl. Foto: Adam af Ekenstam.
Erik Lindahl. Foto: Adam af Ekenstam.

Erik Lindahls forskning handlar om hur cellens membranproteiner fungerar, speciellt de jonkanaler och pumpar som transporterar joner för att vårt nervsystem ska fungera.

Han har utvecklat några av världens mest använda datorprogram för beräkningar av hur proteiner rör sig och växelverkar med andra molekyler, exempelvis läkemedel.