Strukturen hos CST, som transporterar sialinsyra in i golgiapparaten.
Strukturen hos CST, som transporterar sialinsyra in i golgiapparaten.
 

Alla celler har ett skyddande skikt av olika sockermolekyler runt sitt cellmembran och dessa är viktiga i samspelet mellan celler. Forskarna vid Institutionen för biokemi och biofysik har undersökt sockermolekylen sialinsyra som är särskilt viktig eftersom kroppens immunförsvar känner igen den som kroppsegen och därför inte går till angrepp. Många sjukdomar, som vissa former av cancer, beror på en felaktig glykosylering, den grundläggande processen i cellen då kolhydrater (som socker) sätts fast på bland annat ett protein.

När sialinsyra ska sättas fast på ett protein är ett kritiskt moment hur aktiverad sialinsyra transporteras in i golgiapparaten, den del av cellen som tar emot, lagrar och skickar vidare proteiner. Den processen sker genom en så kallad CMP-sialinsyratransportör (CST). CST är därför ett lovande mål vid designen av nya läkemedel.

– Genom att undersöka atomstrukturen hos CST kan vi lättare förstå hur sialinsyra transporteras in i golgiapparaten, säger David Drew, Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet. Han är den som har lett studien.

– Nu har vi hittat en mutation i den mänskliga sialinsyratransportören som dramatiskt ökar dess aktivitet, säger han.

Forskarnas huvudmål är att få ihop alla pusselbitar i hur den biologiska processen går till.

– Med kunskap om detta är det möjligt att ändra cellerna som producerar protein så att de tillverkade proteinerna får ett ännu högre sialinsyraskydd, något som kan öka effekten av många läkemedel, säger David Drew.

Artikeln

Structural basis for the delivery of activated sialic acid into Golgi for sialyation” publicerades i den vetenskapliga tidskriften Nature Structure and Molecular Biology den 27 maj.