Bakteriella proteiner som ska sättas in i eller utsöndras genom ett cellmembran kan följa två olika syntesvägar: antingen styrs de till membranet redan innan de blivit färdigsyntetiserade på ribosomen, eller också görs de helt färdiga och frisätts inne i cellen innan de styrs till membranet. Det har varit känt sedan länge. Men vilka proteiner som följer den ena eller andra syntesvägen har dock varit okänt.

Forskare vid universitetet i Heidelberg har nu, tillsammans med forskare vid Institutionen för biokemi och biofysik vid Stockholms universitet, kartlagt syntesvägen för samtliga membranproteiner och utsöndrade proteiner i bakterien Escherichia coli. Resultaten visar att proteinerna följer en enkel regel: alla membranproteiner (med några få undantag) styrs till membranet tidigt under syntesen, medan alla utsöndrade proteiner (återigen med några få undantag) styrs till membranet först efter att de blivit färdigsyntetiserade.

Arbetet bidrar till förståelsen av hur bakterier tillverkar proteiner, och kan få användning inom biotekniken.

Läs mer i Nature: Global profiling of SRP interaction with nascent polypeptides