Cellmembranen har en central funktion för biokemiska processer i cellen. Vid Centrum för biomembranforskning pågår unik forskning om de proteiner som utgör en stor del av membranen. En majoritet av framtidens läkemedel förväntas vara riktade mot membranproteiner, och många centrala processer i cellen är beroende av sådana proteiner. Det hänger ihop med membranens funktion att styra över vilka ämnen som passerar in i och ut ur cellen. Membranproteiner står därför i fokus för många forskargrupper, både i Sverige och internationellt. Det som gör Centrum för biomembranforskning, CBR, unikt är den stora bredden. Här finns ett tjugotal olika forskningsgrupper med såväl experimentell som teoretisk inriktning, bland annat inom cellbiologi, molekylärbiologi, biofysik, bioinformatik och bioteknik. Exempelvis studeras hur membranproteinerna är uppbyggda, hur de tillverkas inne i cellen, hur de rör de sig, och vilken roll de spelar för cellens energiomsättning.