Henrik Österbloms forskningsprojekt handlar om nyckelaktörer i sjömatsindustrin för hållbara hav. Foto: Andreas Altenburger
Henrik Österbloms forskningsprojekt handlar om nyckelaktörer i sjömatsindustrin för hållbara hav. Foto: Andreas Altenburger

Projektet leds av Henrik Österblom, docent i miljövetenskap vid Stockholms Recilience Centre, Stockholms universitet, och vann i kategorin humaniora-samhällsvetenskap.

Syftet med konferensen Impact of Science är att diskutera vilka globala instrument som är effektiva för att både stimulera forskningens kvalitet och dess effekter på samhället. Arrangör för konferensen är AECIS (Network for Advancing & Evaluating the Societal Impact of Science) i samarbete med Vetenskapsrådet, Formas, Stiftelsen för strategisk forskning (SSF), Vinnova, Forte, och KTH samt företagen Elsevier och ResearchFish. Mer om priset och konferensen går att läsa här!