Inom detta område studeras olika sätt att styra nationer, regioner, organisationer och institutioner. Forskningen omfattar även modeller för hållbart ledarskap, hållbar planering och ekonomi samt hållbara transaktioner, liksom av analyser av makt och legitimitet. Här studeras även de ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av olika styrningsmodeller. Olika aspekter på ekonomi & miljö studeras inom en mängd discipliner, såsom de ekonomiska ämnena (företagsekonomi, nationalekonomi och ekonomisk historia) samt inom statsvetenskap, socialantropologi och data- och systemvetenskap. Tematiken är fakultets- och områdesöverskridande och återfinns också inom juridik, humaniora och naturvetenskap. Inom profilområdet erhålls årligen stora forskningsanslag och här finns ett utvecklat samarbete med det omgivande samhället genom nationella och internationella myndigheter och organisationer inom ekonomi och miljö.