Inom området bedrivs ledande forskning kring nya selektiva reaktionsmetoder. Med hjälp av olika katalysatorer utvecklas reaktioner som är intressanta för bland annat läkemedelstillverkning. Forskningen täcker in utveckling av katalysatorer baserade både på metallorganiska föreningar och biologiska enzymer. Nyligen har även katalysatorer baserade på metalliska nanopartiklar tagits fram och framgångsrikt använts i olika organiska reaktioner. Nya reaktionsmetoder utvecklas för att väldigt exakt kunna styra vilka kemiska ämnen som bildas. Datormodeller och teoretisk kemi är en viktig beståndsdel i forskningen för att kunna förutsäga vilka reaktioner som kan ske och utifrån detta modifieras katalysatorerna.