Foto: Henrik Hamrén
Kronprinsessan Victoria och Skansenchefen John Brattmyhr öppnade dörrarna vid invigningen. Foto: Henrik Hamrén
 

Medan två fiskmåsar landade högst upp på taknocken och ”sjöng in” Skansens nyaste bygge inledde kronprinsessan Victoria sitt invigningstal med att påminna om Skansengrundaren Artur Hazelius motto: ”Känn dig själv.”

– Det här kunskapscentret handlar om Östersjön, men i grund och botten handlar det också om oss själva – om vår framtid och vårt ansvar för en miljö som vi är helt beroende av.

Kronprinsessan har sedan länge ett stort engagemang för Östersjön. Under en egen rundvandring tidigare på torsdagseftermiddagen tog hon intryck av hur BSSC-utställningen kombinerar kunskapen om Östersjön med förklaringar till vad vi konkret kan göra för att hjälpa Östersjön att återhämta sig.

– Att känna oss själva, och känna ansvar, avslutade kronprinsessan, innan hon tillsammans med BalticSea2020:s grundare Björn Carlsson öppnade dörrarna för de väntande besökarna.

Pedagogiskt centrum med koppling till forskning

Foto: Lisa Bergqvist
Omgiven av fiskar. Foto: Lisa Bergqvist

Det nya huset ligger vid Skansenakvariet, där dammen för flamingos och sjölejon tidigare låg. Storsatsningen på att bygga ett pedagogiskt centrum i världsklass började för fem år sedan då stiftelsen BalticSea2020 kom med en förfrågan till Skansen att få finansiera en satsning på information om hoten mot Östersjön. En helt central förutsättning för samarbetet var att garantera kunskapsförsörjningen och kopplingen till forskning. Valet föll på Stockholms universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som samarbetspartners.

Redan på tisdagens fick representanter för stiftelsen BalticSea2020, Stockholms universitet och SLU en förhandsvisning av BSSC. I sitt välkomsttal sade Skansens chef John Brattmyhr att han är övertygad om att BSSC kommer att kunna göra skillnad för Östersjön.

– Genom kunskap och insikt kommer varje besökare att kunna bidra och hjälpa till att göra Östersjön bra igen.

Stort intresse för skolbesök

Skansens verksamhet handlar till stor del om utbildning. BSSC riktar sig visserligen till den breda allmänheten, men den pedagogiska verksamheten är utvecklad speciellt för att nå högstadie- och gymnasieungdomar.

– Många av dagens ungdomar saknar hopp, och så kan vi ju inte ha det. Vi vill visa att det faktiskt finns hopp och att Östersjön är ett fantastiskt hav, säger BSSC:s enhetschef Anna Björn.

Enligt henne går Skansens telefoner redan varma från skolor som vill boka in besök.

– Det är viktigt att eleverna känner att de har kul när de kommer hit och att besöket präglas av nyfikenhet. De ska gå runt här och lära sig saker och bli intresserade – fast utan skolans prestationskrav.

Hav, klimat och miljö prioriterat för SU

Foto: Ingmarie Andersson
Östersjöcentrums föreståndare Tina Elfwing och rektor Astrid Söderbergh Widding.Foto: Ingmarie Andersson

Stockholms universitets rektor Astrid Söderbergh Widding deltog också under förhandsvisningen och konstaterade i sitt tal att hav, klimat och miljö är prioriterade ämnen för universitetet. Hon betonade att akademin måste interagera och samverka, både mellan lärosäten och med andra aktörer i samhället, för att nå ut brett med forskningsresultat och öka engagemanget för Östersjöns utmaningar.

– BSSC kommer att bli en viktig arena för denna verksamhet, sade hon.

Akvarier med olika livsmiljöer

Det första besökarna möts av när de går in genom entrédörrarna till den nya byggnaden är de stora akvarierna. Här finns fiskar som lever kustnära, som gös, abborre, gädda och mört, men även akvarier med stimfiskar, som sill och strömming, samt större rovfiskar som torsk, lax och havsöring, som lever längre ut på djupare vatten. På senare år har den mesta Östersjötorsken blivit mager, liten och i allmänt dåligt skick. Enligt forskarna kan problemen bland annat bero på svält.

– Men hos oss har de det bra. Vi har 68 torskar i akvariet nu och de äter jättemycket – och växer så det knakar, säger Anna Björn.

På bottenplan finns även flera mindre akvarier som visar havets olika livsmiljöer utmed kusten, till exempel den grunda hårda bottnen med blåstång och ålgräsängen där kantnålarna trivs. Det är även lätt att bli fascinerad av akvarierna med maneter som sakta svävar fram genom vattnet, eller den akvarietunnel där de stora rovfiskarna simmar strax ovanför ditt huvud.

I utställningsdelen visas hur människan och havet är beroende av varandra. Här kan du se vad vi kan hitta under ytan och längs Östersjöns stränder och kuster. Här finns även utrymmen för undervisning med laboratorium och filmsal. I flera av filmerna medverkar forskare vid universiteten.

Kunskapsråd med forskare

Foto: Lisa Bergqvist
I utställningsdelen bjuds på interaktivitet.

För att garantera att materialet i utställningarna bygger på fakta och har koppling till forskningen finns ett kunskapsråd, där det ingår forskare från både Stockholms universitet och SLU, Skansen samt Stockholm Vatten och Avfall. Detta råd ska även fortsättningsvis stå för den vetenskapliga kopplingen.

– Den största utmaningen har varit att på en så pass begränsad yta och med så begränsad tid för varje besökare ändå vilja förmedla väldigt mycket kunskap, säger Linda Kumblad, forskare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum och koordinator för SU:s arbete på BSSC och i kunskapsrådet.

Östersjön är ett av världens mest studerade hav. Kunskapsbanken är enorm. För Linda Kumblad och de andra i kunskapsrådet föll det sig naturligt att satsa mycket på bakgrundsfakta, för att ge besökaren en grundförståelse för havet och vilka miljöer och organismer som finns där.

Östersjön är inte ett dött hav

Samtidigt lyfts även klimatförändringarna fram, liksom Östersjöns tre största utmaningar: miljögifter, fiske och övergödning. En del av utställningen ägnas också åt hur våra val i vardagen påverkar Östersjön.

– Vi tycker det är viktigt att förmedla att Östersjön inte är ett dött hav. Det finns en massa positiva förändringar som redan sker, och ännu bättre kan det bli. Men det är också viktigt att vi människor tar ansvar för allt vi gör som påverkar havet, säger Linda Kumblad.

Bloggfilm med rektor: Östersjön på Skansen.

Läs även en intervju med Linda Kumblad, forskare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum och koordinator för SU:s arbete på BSSC på Östersjöcentrums webbplats.

Läs mer om Baltic Sea Science Center.