Undervattensväxter kan bidra till en bättre vattenkvalitet, visar en ny studie. Dykaren Marin van Regteren studerar vattenväxterna Chara horrida, Stuckenia pectinata, Myriophyllum sibiricum och Potamogeton perfoliatus. Foto: Joakim Hansen
Undervattensväxter kan bidra till en bättre vattenkvalitet, visar en ny studie. Dykaren Marin van Regteren studerar vattenväxterna Chara horrida, Stuckenia pectinata, Myriophyllum sibiricum och Potamogeton perfoliatus. Foto: Joakim Hansen


Den nya studien, som har gjorts i 32 skärgårdsvikar längs Östersjökusten, visar att undervattensväxter kan bidra till en bättre vattenkvalitet, och på så vis också förbättra sin egen livsmiljö. Vattnet blir klarare när växterna tar upp näring och konkurrerar ut växtplankton i vattnet.

– Täta växtsamhällen såsom tång och nate saktar också ned vattenrörelsen vilket gör att sedimentpartiklar sjunker till bottnen, även detta gör att vattnet klarnar, säger doktoranden Åsa Nilsson Austin.

Bra om växterna bevaras

Det är sedan tidigare känt att grumligare vatten, som är ett kännetecken för övergödda vikar, har färre undervattensväxter. Detta förklaras av att om växterna får för lite ljus, så dör de. Men den nya studien visar alltså även på det omvända – att undervattensväxterna i sig kan påverka vattenkvaliteten positivt.

Resultaten från studien antyder också att om växterna väl försvinner så kan det leda till en långsiktigt dålig vattenkvalitet på grund av att grumligt vatten försvårar tillväxten av nya växter, vilket leder till en negativ spiral med grumligt badvatten.

– Eftersom grumligt vatten ofta är en indikation på övergödning, kan man säga att växterna fungerar som en buffert emot det, säger doktoranden Åsa Nilsson Austin.

Skyddade vikar – extra känsliga

I skyddade skärgårdsvikar kan vattenutbytestiden vara flera veckor lång och därför är det lätt att det samlas mycket näringsämnen från land, med risk för övergödning. Men här finner man också ofta växter med rötter som, förutom att växa tätt och ta upp näring, kan stabilisera den mjuka botten och minska uppgrumlingen av sediment. Dessa vikar är också viktiga lekvikar för rovfiskar som abborre och gädda. Hit, där vattnet värms upp snabbt på våren, kommer fiskarna och leker och lägger sin rom på undervattensväxterna. Men det är också här, i de skyddade vikarna, som vi gärna lägger till med vår segelbåt för att njuta av semestern – och ett dopp i Östersjön.