Foto: Riko Noormets
Forskningsfartyg vid Sjuøjane vid expeditionen 2016. Foto: Riko Noormets


Med på expeditionen finns forskare från Universitetscentret på Svalbard (UNIS), Stockholms universitet, Lunds universitet, Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Tromsö universitet. Dessutom deltar en grupp studenter från UNIS. Denna expedition är en uppföljning till en längre expedition till Sjuøjane 2016 där fokus var på att kartlägga havsbottnen och den akustiska strukturen hos bottensedimentet med hjälp av forskningsfartyget “Viking Explorer”.

– Vi kartlade då drygt 1 300 kvadratkilometer av havsbottnen runt Sjuøjane. Utifrån de kartor vi kunde skapa har vi fått förståelse för hur de ismassor som täckte området rörde sig. Nu kan vi förhoppningsvis även komma till Storøya som ligger längre österut, och där ingen forskningsexpedition har varit sedan 1980-talet, säger Nina Kirchner som är docent i glaciologi vid Stockholms universitet och deltagare i expeditionen.

Autonoma farkoster kartlägger sjöbottnar

Vid expeditionen ska små autonoma farkoster användas för att kartlägga sjöbottnarna på Sjuøjane. Dessa farkoster är utvecklade vid KTH. I sjöarna ska även sedimentprover tas. Tillsammans med ytterligare några mät- och insamlingsmetoder kommer expeditionen att öka kunskapen om tillväxten och minskningen av det istäcke som har täckt Svalbard och Barents hav och därmed om miljön i Arktis under tidsepoken Holocen.

Läs en längre artikel på engelska om årets expedition.

Läs om expeditionen 2016.