Foto: Jean-Baptiste Jouffray
Foto: Jean-Baptiste Jouffray

De deltagande företagen åtar sig att förbättra transparens och spårbarhet i sin verksamhet och att minska olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU) i sina leverantörskedjor. Åtgärder för att minska såväl antibiotika­användningen som utsläpp av växthusgaser och mikroplaster prioriteras också i uttalandet. Företagen säger också att de är fast beslutna att eliminera alla produkter i sina leverantörs­kedjor som kan ha kopplingar till slavliknande arbetsförhållanden, inklusive barnarbete.

Uttalandet och handlingsprogrammet är resultatet av en dialog mellan forskare och företagsledare, som initierats av Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet. Kronprinsessan Victoria, som nyligen utsetts till ambassadör för FN:s globala mål för hållbar utveckling, närvarade som beskyddare av dialogen.

De som skrivit under inkluderar de två företag som har störst omsättning i branschen (Maruha Nichiro Corporation och Nippon Suisan Kaisha, Ltd), två av världens största tonfiskproducenter (Thai Union Group PCL och Dongwon Industries), de två största producenterna av odlad lax (Marine Harvest ASA och Cermaq) och de två största producenterna av foder till vattenbruk (Skretting och Cargill Aqua Nutrition).

För att genomföra de tio åtagandena i uttalandet planerar företagen att starta ett nytt initiativ "Seafood Business for Ocean Stewardship”. Syftet är att koppla samman multinationella företag inom fiske och vattenbruk med varandra, och med ledande forskare, i såväl Europa som Nordamerika och Asien.

– Vi bjöd in ledarna för dessa företag till en dialog för att bygga förtroende och utveckla en gemensam förståelse för tillståndet i världshaven. Det var glädjande att så många företag ville delta i dialogen. Det visar att de är medvetna om hur brådskande situationen är och att de är villiga att engagera sig i dessa frågor, berättar Henrik Österblom, biträdande forskningschef vid Stockholm Resilience Centre.

– Den snäva koncentrationen av multinationella företag innebär att vd:arna kan fungera som hävstänger och göra riktigt stor skillnad genom att engagera sig i att omvandla hela fiskeindustrin mot mer hållbara metoder, säger Johan Rockström, chef vid Stockholm Resilience Centre.

Denna första dialog kommer att följas upp med ytterligare möten och dialoger mellan forskning och näringsliv. Ett nästa möte där mer konkreta gemensamma åtgärder kommer att identifieras är redan planerat för nästa år.