Tinande permafrost i arktiska Kanada (se personen i bilden för skala). Forskningsprojektet Nunataryuk kommer att studera klimatförändringarnas effekter på den arktiska kustmiljön.  Foto: Gustaf Hugelius.
Tinande permafrost i arktiska Kanada (se personen i bilden för skala). Forskningsprojektet Nunataryuk kommer att studera klimatförändringarnas effekter på den arktiska kustmiljön. Foto: Gustaf Hugelius


– I breda termer ska Nunataryuk studera den arktiska kusten och effekter av miljöförändringar. Vi studerar effekterna både för naturmiljön och för människorna som lever där, säger Gustaf Hugelius, universitetslektor vid Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet, och berättar att ordet Nunataryuk fritt översatt betyder ”land till hav” på inuvialuktun, ett inuitspråk från nordvästra Kanada.

Tillsammans med Örjan Gustafsson, professor vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, är han ansvarig forskare för Nunataryuk vid Stockholms universitet. Gustaf Hugelius roll är att studera permafrost på land och hur klimatförändringar kan leda till att organiskt material, näringsämnen och miljögifter släpps ut till vattendrag. Örjan Gustafsson kommer att fokusera på permafrosten på havsbotten för att bättre förstå dess utbredning och sårbarhet under uppvärmning.

Samlar forskare från olika ämnesområden

Projektet samlar världsledande forskare från olika discipliner som naturvetenskap, ekonomi och samhällsvetenskap.

– Forskningen innehåller omfattande fältarbete på land och till sjöss, fjärranalys från drönare, flygplan, helikoptrar och satelliter, intervjustudier i arktiska samhällen samt modellering med globala modeller, säger Gustaf Hugelius. 

Vad hoppas ni att projektet ska leda till?
– Vi hoppas kunna formulera robusta scenarier för hur den arktiska kustmiljön kommer förändras under kommande årtionden och århundraden samt formulera samhälleliga strategier för hur dessa förändringar kan bemötas av befolkningen i området, säger Gustaf Hugelius.

Programmet Horizon 2020 fördelar cirka 80 miljarder euro till forskning och innovation under sjuårsperioden 2014-2020 och projektet Nunataryuk beviljas en finansiering för en femårsperiod. I projektet, som leds av Alfred Wegener Institut i Tyskland, ingår 27 partners, däribland Kuopio University, University of Vienna, NordRegio och Max Plank Institutet i Hamburg. Stockholms universitet är näst största partnern och projektstart sker under november.

Mer information om Nunataryuk.

Pressmeddelande från Alfred Wegener Institut:
“Retreating permafrost coasts threaten the fragile Arctic environment”