Foto: Niklas Björling
Idag äter och producerar vi för mycket kött globalt, säger Line Gordon.
Foto: Niklas Björling

– Jag tror inte att vi kommer att lyckas om förändringen handlar om uppoffringar och att vi måste ta bort nånting från det vi äter. Vi måste göra det spännande och gott med hållbar mat, säger Line Gordon, docent vid Stockholm Resilience Centre.

Att få människor att vilja äta mer hälsosam mat och samtidigt ställa om jordbruket och livsmedelsproduktionen i en hållbar riktning. Ja, det är inga små utmaningar som Line Gordons forskning spänner över, men så är också belöningen stor.

– Mat är central för många globala förändringar. Mat kopplar inte bara till frågor om hunger och svält, utan också till matsäkerhet, folkhälsa och hållbarhet. Gör vi rätt med maten når vi många av FN:s globala hållbarhetsmål, säger Line Gordon.

Behov av minskad köttkonsumtion

Men då måste vi också börja producera maten annorlunda än idag, delvis andra livsmedel. En aktuell fråga rör köttkonsumtion. Efter att den under en lång rad år har ökat i Sverige, minskade den under 2017 med 2,8 procent. En bra utveckling för både hälsa och miljö, konstaterar Line Gordon. Men hon framhåller att hon inte vill att köttet helt ska försvinna från framtidens mattallrikar.

– Idag äter och producerar vi för mycket kött globalt, men boskap och köttproduktion kommer att ha en viktig roll även i framtidens jordbruk.

Inte heller i frågan om konventionell eller ekologisk odling tar Line Gordon ensidig ställning.

– Motsättningen som lyfts fram är onödig, vi behöver båda. Forskare hamnar ofta i polariserade debatter som blir improduktiva. Vi behöver hitta nya sätt att diskutera frågan och komma med gemensamma lösningar.

Arbetar i EAT Lancet Commission

De senaste två åren har Line Gordon varit inblandad i den så kallade EAT Lancet Commission, en kommission som har samlat ett fyrtiotal internationella experter inom bland annat näringslära, jordbruk och hållbarhet. Arbetet har letts från Stockholm Resilience Centre, tillsammans med Harvard och EAT Foundation, och slutsatser presenteras till hösten.

– Vi vet att samhället behöver agera på olika frågor. Men vad är egentligen hälsosam kosthållning och ett hållbart produktionssystem? Och vilka omställningar krävs? Vår rapport ska försöka ge ett samlat svar på kunskapsläget.

Skiftade fokus mot Sverige

Line Gordon började sin forskarbana i slutet av 1990-talet med att studera användning av vattenresurser inom jordbruket. Ofta i världens torrområden – i perioder har hon jobbat i Afrika och på Sri Lanka. För två-tre år sedan skiftade hon fokus, och idag spänner hennes forskning över matsystemet, från odling och produktion till konsumtion, och hon vänder mer än tidigare blicken mot Sverige.

Som forskare vid Stockholm Resilience Centre jobbar Line Gordon ofta i tvärvetenskapliga projekt, i nära samverkan med aktörer utanför akademin.

– Ibland ser man forskarens roll enbart som att gräva djupare för att hitta ny kunskap. Men vi behöver också en forskning som bryggar över mellan olika discipliner, som syntetiserar den kunskap som redan finns på nya sätt.

Stort intresse för vegetarisk mat

Bland annat har Line Gordon påbörjat ett samarbete med kockar som innovatörer för att försöka göra hållbar mat mer attraktiv.

 – Det finns ett väldigt stort intresse just nu för vegetarisk matlagning, både inom fine dining men också inom offentlig sektor som sjukhus och skolkök.

Line Gordon har alltid varit nyfiken och velat arbeta med frågor av samhällsrelevans. Men som student på dåvarande Systemekologiska institutionen i slutet av 1990-talet, hade hon inga tankar på att det skulle bli inifrån akademin.

– Jag vill inte alls bli forskare. Men med tiden har jag uppskattat friheten i forskningen och betydelsen av evidensbaserad kunskap för vår samhällsomställning. Vi forskare behöver inte vara smala och dyka djupt, vi kan göra breda saker också.

Text: Henrik Lundström

Läs även Ny ledning för Stockholms Resilienscentrum.