Sjögräsäng på svenska västkusten.
Sjögräsäng på svenska västkusten.

Det unika experimentet, som utfördes samtidigt på 15 platser över norra halvklotet, visade att ryggradslösa smådjur som kräftdjur och snäckor kontrollerar de alger som annars kan kväva ålgräs, och att djursamhällen med fler arter utförde denna biologiska tjänst mer effektivt.

Stark effekt av biologisk mångfald

– Intressant nog var effekten av den biologiska mångfalden (antalet arter) starkare än effekten av både vattentemperatur och simulerad övergödning, säger Johan Eklöf, biträdande lektor vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik.

Sjögräsängar utgör viktiga uppväxtområden för fisk och skyddar kustområden mot erosion, men minskar i hela världen.

Tångmärlan (Gammarus locusta) är en effektiv betare på fintrådiga alger. Foto: Johan Eklöf
Tångmärlan (Gammarus locusta) är en effektiv betare på fintrådiga alger.
Foto: Johan Eklöf.

– Vi har länge försökt att förbättra kustmiljön genom att minska utsläpp av närsalter från t ex jordbruk. Men vad vår studie visar är att det är minst lika viktigt att upprätthålla en hög biologisk mångfald av växtätande smådjur, eftersom detta håller sjögräsängarna rena från alger, säger Serena Donadi, postdoktor vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik.

Ny unik samarbetsmodell

Det globala experimentet har inte bara producerat en viktig bekräftelse på betydelsen av biologisk mångfald. Det har också etablerat en unik samverkansmodell för att bedriva storskalig ekologisk forskning - Zostera Experimental Network (ZEN) - där forskare och studenter från sju länder samarbetade.

– Svåra globala utmaningar inom ekologi - från klimatförändringar till fiskeriförvaltning - kräver globala strategier. Samarbeten som Zostera Experimental Network ger oss ett unikt tillfälle att studera och förhoppningsvis lösa dessa utmaningar i kustekosystem, säger Pamela Reynolds, programansvarig för ZEN och postdoktor vid Virginia Institute of Marine Sciences och University of California, Davis.

ZEN är nu inne i sin andra fas och har expanderat till 25 institutioner som arbetar på än 50 platser, från det ryska Arktis till Mexiko och Sydkorea. För tillfället håller teamet på att studera hur biologisk mångfald av både smådjur och växter bidrar till fiskproduktion, lagring av koldioxid och andra ekosystemtjänster.

Om studien

Studien publicerades i Ecology Letters och finansierats med bidrag från amerikanska National Science Foundation och lokalt stöd från de 15 partnerinstitutioner (i Sverige bland annat Formas och Vetenskapsrådet).