Electra af Askö. Foto: Anna-Karin Landin
Foto: Anna-Karin Landin

Electra af Askö

Hon är namngiven efter ett litet mossdjur, men Electra är 24 meter lång och fullproppad med högteknologisk utrustning. I mitten av juni kördes forskningsfartyget över Östersjön till Sverige från varvet i Estland. Fortfarande återstår en del jobb, tester, tillstånd och kalibrering av utrustning innan fartyget kan tas i drift.

– Vi testar bland annat sonarutrustningen, lär känna båten och sätter säkerhetsrutiner, säger skeppare Susann Ericsson.

I forskningsskeppssammanhang är Electra af Askö inget stort fartyg, men väl anpassat för Östersjöforskning och lika välutrustat som ett modernt forskningsfartyg för världshaven. Djupgåendet är dock litet för att kunna komma in även på grunda vatten. Att hålla nere storleken innebär också lägre drivmedelsförbrukning och att kostnaderna för forskare att använda fartyget blir lägre.

Lena Kautsky har i sin roll som senior advisor haft många önskemål att balansera.

– Jag har varit med hela vägen och diskuterat alla detaljer. Det har varit jättespännande att se båten växa fram från det skelett hon var första gången jag var på varvet. Electra af Askö öppnar för forskning i Östersjön som ingen kunnat göra tidigare, säger hon.

Katalysator för forskning

Martin Jakobsson, professor i maringeologi och geofysik, är en av de forskare som varit med i planeringen. Han kommer att använda fartyget i sin forskning framöver, bland annat för att studera pågående grundvattenutflöden och spår av den senaste nedisningen i Östersjön. Kombinationen av olika instrument och möjlighet att integrera olika slags forskning ser han som den största fördelen med Electra.

– Jag tror att Electra kan fungera som en katalysator. När forskare från olika fält kan träffas på samma ställe kan det ske en fusion och utveckling av forskningen, säger Martin Jakobsson.

Electra tar över efter det över 40 år gamla forskningsfartyget Aurelia. Besättningen och forskarna beskriver det som att gå från stenåldern till framtiden. Bland instrumenten finns bland annat ett multibeamekolod för detaljerad kartering av havsbottnen, ett penetrerande ekolod som kan se ner i bottensedimenten över 100 meter, ett ekolod för kartering av biologi i vattnet, en CTD-sond som mäter konduktivitet, temperatur och djup samt en akustiskt doppler sonar för mätning av havsströmmar. Tillsammans så ger instrumenten på Electra information från vattenytan ned till en bra bit under botten. Electra kan också hantera betydligt större provtagare än Aurelia på grund av större kranar och en A-ram monterad längst ut på akterdäck.

– En stor fördel är att vi ser allting direkt på våra skärmar. Förut körde vi i blindo och såg våra resultat först när vi kom tillbaka. Nu är det som att kunna se under vatten. Vi kan till exempel se exakt var det är mest klorofyll, ett tecken på algblomning, se var språngskiktet befinner sig eller var syre tar slut, och ta prover just där, säger Christoph Humborg, vetenskaplig ledare vid Östersjöcentrum.

Text och foto: Anna-Karin Landin

Läs mer om ett samlat grepp för friskare Östersjön