Ilona Riipinen
Ilona Riipinen

Varje kubikcentimeter luft innehåller tusentals olika partiklar. De är inte bara dåliga, många är bra och vissa är viktiga för molnbildning i atmosfären. Vattendroppar som regnar mot jorden rensar luften från partiklarna.

– Moln och regn interagerar med partiklarna, vi försöker förstå hur det går till, säger Ilona Riipinen, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi.

Men många partiklar är skadliga för hälsan och orsakar sjukdomar och för tidig död. Ilona Riipinen skapar modeller för hur vi kan räkna ut konsekvenserna av olika utsläpp och eventuellt bidra med till exempel stadsplanering.

Vill förstå hur moln rensar ut lufföroreningar

– Vi vill förstå atmosfärens självrenande förmåga och ta fram fakta så att vi kan ta bättre beslut, säger hon.

Målet är att få fram datormodeller som kan 3D-simulera hur moln bildas, hur de tar hand om partiklar och rensar ut luftföroreningar. Det kan i sin tur förbättra dagens klimat- och luftkvalitetsmodeller, hoppas hon.

Läs mer om Ilona Riipinens forskning på institutionens webb (på engelska).

Sixten Heymans pris

Sixten Heymans pris är ett litterärt och vetenskapligt pris som delas ut vart tredje år av Göteborgs universitet. Vart sjätte år går priset till en skönlitterär författare och vart sjätte år en svensk vetenskapsman/kvinna inom naturvetenskap.

Läs mer om Sixten Heymans pris på Göteborgs universitets webb.