Gunhild Ninis Rosqvist mäter höjden på sydtoppen av Kebnekaise. Foto: Carl Lundberg
Forskaren Gunhild Ninis Rosqvist mäter höjden på sydtoppen av Kebnekaise som i juli år har minskat med fyra meter på grund av den rekordvarma sommaren. Foto: Carl Lundberg


– Jag har aldrig sett så mycket nedsmält snö på sydtoppen som den här sommaren, säger Gunhild Ninis Rosqvist, professor i geografi med inriktning på naturgeografi vid Institutionen för naturgeografi samt chef för Tarfala forskningsstation vid Kebnekaise.

Hon har genomfört de årliga mätningarna av Kebnekaises sydtopp i många år som en del i forskningen om klimatförändringar.

Gunhild Ninis Rosqvist mäter sydtoppen vid Kebnekaise. Foto: Pär Axelstierna
Gunhild Ninis Rosqvist mäter sydtoppen vid Kebnekaise. Foto: Pär Axelstierna

Kebnekaises sydtopp är Sveriges högsta punkt, men dess höjd varierar beroende på vädret.

Sydtoppen består av en glaciär och liksom alla glaciärer i Sverige har den smält mycket under den rekordvarma sommaren. Den 2 juli, för ungefär en månad sedan, mätte hon höjden på sydtoppen till 2 101 meter över havet. Igår, den 31 juli, var höjden på Kebnekaises sydtopp 2 097 meter över havet.

– Under den här tiden har alltså fyra meter snö och is smält bort, i snitt 14 cm per dygn. Det går väldigt fort nu. Resultatet av den varma sommaren kommer bli en rekordförlust av snö och is i fjällen, säger Gunhild Ninis Rosqvist.

Just nu, vid det senaste mättillfället, är sydtoppen endast 20 cm högre än den närliggande nordtoppen som består av berg och når 2096,8 meter över havet.  

– Prognosen är att sydtoppen från den 1 augusti kommer att vara lägre än Nordtoppen, säger Gunhild Ninis Rosqvist.

En ny mätning av sydtoppens ”årslägsta” höjd kommer att genomföras när smältningen upphört i slutet av sommaren. Höjden på glaciären bestäms av balansen mellan mängden vintersnö och temperaturen under sommaren. Förra året var skillnaden två meter mellan syd- och nordtoppen.

Mätningarna av Kebnekaise utförs med en så kallad differentiell GPS med 2 cm noggrannhet. Sydtoppens höjd har mätts sedan 1880. Glaciären har smält i snitt 1 meter per år under de senaste 20 åren.

Mer information om Tarfalas forskningsstation.