Rapporten ”Well under 2 Degrees Celsius. Fast Action Policies to Protect People and the Planet from Extreme Climate Change” presenterades den 18 september i FN:s högkvarter i New York.
Rapporten ”Well under 2 Degrees Celsius. Fast Action Policies to Protect People and the Planet from Extreme Climate Change” presenterades den 18 september i FN:s högkvarter i New York.

Som ende forskare från Sverige medverkar Örjan Gustafsson, professor i biogeokemi vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES), och Bolincentret för klimatforskning, Stockholms universitet.

– Rapporten innehåller konkreta förslag på vad världens ledare bör göra för att vi ska nå upp till Parisavtalet och undvika farlig till katastrofal klimatuppvärmning. I rapportern lyfts bland annat exempel fram från Kalifornien och Sverige om hur kommuner och städer kan arbeta för fossilfria samhällen, säger Örjan Gustafsson.

Rapporten är skriven av klimatforskare inom naturvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap, samt av experter inom klimatrådgivning, bland annat Paul Bledsoe, som var rådgivare i klimatfrågor under den tid då Bill Clinton var USA:s president. Förordet är skrivet av atmosfärskemisten och Nobelpristagaren Paul Crutzen, en av de forskare som har förknippats med begreppet ”antropocen”, en geologisk epok där människan genom sin verksamhet har påverkat jordens klimat.

Enligt rapportförfattarna är det snabba steg inom tre olika områden som behövs för att bromsa den globala uppvärmningen.

– Vi behöver omgående minska utsläppen av koldioxid som ett första extremt viktigt steg, men det i sig själv är nu inte tillräckligt för att undvika farliga temperaturökningar.  Vi behöver dessutom snabbt skära ner utsläppen av kortlivade starka klimatföroreningar som sotpartiklar och metan. Slutligen behövs också att existerande metoder skalas upp för att extrahera koldioxid från atmosfären. Endast en mycket snabb omställning kan göra att vi undviker att storskaliga tröskeleffekter passeras med stora risker som följd, säger Örjan Gustafsson som tror att en exponentiell snabb energiomställning till förnybara tekniker baserade på sol, vind och vatten nu är på gång.

Mer information om rapporten:
Well Under 2 Degrees Celsius. Fast Action Policies to Protect People and the Planet from Extreme Climate Change