Kung Carl XVI Gustaf och Ray Pierrehumbert. Foto: Eva Dalin
Kung Carl XVI Gustaf och Ray Pierrehumbert. Foto: Eva Dalin


Ta del av filmen från föreläsningen.

Amerikanen Raymond (Ray) Pierrehumbert är en av världens mest ansedda forskare inom klimatområdet och deltar flitigt i debatten om vad som bör göras för att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser. I drygt två decennier har Ray Pierrehumbert haft samarbete med klimatforskare vid Stockholms universitet och även varit verksam här i flera perioder. Under det här läsåret är han en av två innehavare av kungens gästprofessur i miljövetenskap och verksam vid Meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Föreläsning inför kung Carl XVI Gustaf

Den 11 februari anordnades en öppen föreläsning med Ray Pierrehumbert i Aula Magna. Bland de cirka femhundra åhörarna fanns på första raden kung Carl XVI Gustaf som intresserat lyssnade till föreläsningen och den paneldebatt som följde.

Temat för föreläsningen var hur Sverige kan leda arbetet för att minska utsläppen av koldioxid. Och här har Ray Pierrehumbert stora förhoppningar:
– Kunde alla vara som Sverige så vore världen en bättre plats.

Han tog sedan åhörarna på en resa genom kolcykeln, allt ifrån att universum skapades i en stor smäll och spred kolet, över vad det innebar när fotosyntesen uppstod och kolets naturliga kretslopp till hur människans de senaste seklet påverkat kolcykeln.

Viktig siffra att hålla koll på

– Det finns EN siffra vi behöver hålla koll på, sade Ray Pierrehumbert.
Det rör sig om hur mycket kol som totalt lagrats i atmosfären (cumulative carbon). När den totala mängden kol som förbränts och hamnat i atmosfären uppgår till en biljon ton stiger jordens medeltemperatur med två grader. Hittills har vi överfört en halv biljon ton kol till atmosfären.

De senaste hundra året har halten av koldioxid i atmosfären ökat dramatiskt, och det på grund av mänsklig påverkan. Enligt Ray Pierrehumbert har vi gått in i en ny geologisk tidsperiod – Anthropocene – som skapats av mänsklig påverkan.
I arbetet med att minska utsläppen av kol till atmosfären har Sverige en viktig roll, fortsatte han. Våra utsläpp är små jämfört med andra staters men vi kan tjäna som förebild, främst genom att visa att klimatåtgärder går att kombinera med ekonomisk tillväxt.

Paneldiskussion med miljöminister Åsa Romson

 
Panelen med Åsa Romson, Ray Pierrehumbert, Karin Bäckstrand och Per Krusell. Foto: Eva Dalin
Panelen med Åsa Romson, Ray Pierrehumbert, Karin Bäckstrand och Per Krusell.
Foto: Eva Dalin
 

Ray Pierrehumbert var sedan en av deltagarna i plats i den paneldiskussion som följde. Där deltog även Per Krusell, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, Karin Bäckstrand, professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning vid universitetet, samt klimat- och miljöminister Åsa Romson som även hon har en bakgrund vid Stockholms universitet där hon disputerat i miljörätt. Åsa Romson betonade betydelsen av utökad forskning kring klimatförändringar och dess effekter ¬ och då även med bidrag från andra områden än naturvetenskapen.

Behov av internationell koldioxidskatt

Per Krusell lyfte fram betydelsen av ekonomiska styrmedel inom klimatpolitiken. Skatter och avgifter på utsläpp kan ha stor betydelse och han förespråkade en internationell skatt på utsläpp av koldioxid.
Karin Bäckstrand forskar bland annat kring de internationella klimatförhandlingar som pågår. Hon lyfte fram frivilligorganisationernas betydelse för att granska det som sker vid förhandlingarna men även som ett sätt att föra fram ”allmänhetens åsikter”.

I den efterfölande frågestunden kom frågor om bland annat rättviseaspekter på hur mycket koldioxid olika stater och vi som enskilda individer släpper ut, om fusionsenergi och vilka investeringar som bör göras i olika kommunikationsslag.
Alla frågor hanns inte med men Ray Pierrehumbert uppmanade publiken att gärna höra av sig till honom för att diskutera frågorna.

I höst tillträder Ray Pierrehumbert Halleyprofessuren i fysik i Oxford.

Läs mer om Ray Pierrehumbert: Klimatprofessor som siktar på nollutsläpp

Se film på Rektors blogg från föreläsningen.

Se film av föreläsningen