Det visar en forskningsstudie från ett samarbetsprojekt mellan forskare från Stockholms universitet och kinesiska kollegor. Sammanlagt ett trettiotal individer av två grodarter, två fågelarter, en fisk- och en ormart har samlats in och analyserats från ett risfält i Yangtse-flodens delta, vilket ligger i närheten av en industripark.

Resultaten påvisar en hög kemikaliebelastning från både jordbruk och industriproduktion. I en artikel i tidskriften Science of the Total Environment skriver Åke Bergman, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, och de andra artikelförfattarna att halterna är alarmerande höga och bör leda till fördjupade studier och övervakning.

Läs hela artikeln i Science of the Total Environment.