I takt med att stigande temperatur smälter polarisarna och landskapet förändras ökar behovet av att kunna dokumentera det som en gång var. För att bidra till dokumentationen sökte Per Holmlund, professor i glaciologi vid Stockholms universitet, tillsammans med forskare vid Göteborgs universitet, KVA och Uppsala universitet anslag från Vetenskapsrådet till projektet Miljöförändringar i polarområdena. Senare kom även forskare vid Naturhistoriska riksmuséet med.

10 000 foton

Den ursprungliga tanken var att projektet skulle omfatta både bild och textmaterial från de tidiga polarexpeditionerna men finansieringen tillät enbart sammanställning av bilderna.
Efter omfattande sökande i arkiv lyckades forskarna ta fram 10 000 foton tagna i såväl Arktis som Antarktis. Ett första resultat av forskningen blev en fotoutställning som visats på olika platser i landet, i somras bland annat på Abisko turiststation.

Foton från 1860 till 1980 i ny bok

I början av 2017 kom även en bok ut på förlaget Art and Theory Publishing – Frusna ögonblick, Svensk Polarfotografi 1861 – 1980. Författare är Per Holmlund och Tyrone Martinsson vid Göteborgs universitet. I boken finns ett urval av foton från mitten av 1800-talet fram till och med den stora Ymerexpeditionen 1980. Många foton är från de klassiska polarexpeditionerna under ledning av Nordenskiöld och Andrée. Och naturligtvis finns unika tidsdokument på glaciärer, fjälltoppar, isvidder, infrusna fartyg och pälsklädda män med stora skägg. En del foton har publicerats tidigare medan andra nu visas för första gången. Det är de vackra bilderna som sätter agendan i den vackra boken –­ texterna är främst för att sätta in bilderna i sitt sammanhang.