Åke Bergman i Kina
Överlämnandet av boken gjordes till representanter för miljömyndigheterna i städerna Shanghai och Jiaxing. Åke Bergman längs fram till höger på bilden.
 

Yangtzeflodens deltaregion i Kina är ett område lika stort som halva Sverige. Mellan 2011 och 2019 har ett svensk-kinesiskt forskningssamarbete om miljögifter i deltaregionen pågått, först finansierat av Sida och från 2014 av Vetenskapsrådet.

Projektansvarig har varit Åke Bergman, professor i miljökemi vid Stockholms universitet. 2017 utkom en första bok med kunskap, erfarenheter och forskning från projektet, Chemical Pollution Challenges in the Yangtze River Delta. I dagarna har en andra bok kommit ut om projektet och dess resultat, boken ges ut på både engelska och kinesiska.

Boken överlämnad till miljömyndigheter

Den 27 november överräcktes boken till ledningen för Shanghai Municipal Bureau of Ecology and Environment samt dess motsvarighet i grannstaden Jiaxing vid ett event i Shanghai Science Hall. Shanghai har officiellt 20 miljoner invånare och Jixing 5 miljoner invånare.

– Det känns fantastiskt bra. Vi har lyckats med vetenskapen, 45 publicerade vetenskapliga artiklar, utbildningssamverkan med fem disputerade personer hittills och med två som kommer att avlägga doktorsexamen under första halvan av 2020. Inte minst har kommunikationen med omvärlden, staden Shanghai och flera andra stora städer gett oss hopp om att vi bidrar till utvecklingen mot mer hållbar kemikalieproduktion och användning, säger Åke Bergman.

Mer information om Chemstrres

Arbetet i Yangtzeflodens deltaregion har varit ett samarbetsprojekt mellan forskare från Stockholms universitet, Naturhistoriska riksmuseet och Tongji-universitet i Shanghai. Syftet med projektet Swedish-Chinese chemical pollution stress and risks research program in the Yangtze river delta region (Chemstrres) har varit att skapa underlag för beslut som ska ge bättre hälsa och miljö i området.

Ladda ned boken som pdf: Chemical Pollution Challenges in the Yangtze River Delta: Communication Brief

Läs även Svenskt-kinesiskt samarbete om miljögifter blir bok.