Stockholm Climate Security Hub består av fyra organisationer med världsrenommé på området klimat och säkerhet: Stockholm Environment Institute, Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, Stockholm International Water Institute och Stockholm Resilience Center (SRC). Satsningen finansieras av Utrikesdepartementet.

- För att möta klimatförändringarna och dess konsekvenser behövs politiska beslut som bygger på fakta. Säkerheten i vår omvärld kommer att påverkas, men det krävs ökad kunskap om exakt hur dessa klimatrelaterade säkerhetsrisker yttrar sig och vad vi bör göra för att kunna hantera detta. Här kan Sverige bidra, säger klimat- och biståndsminister Isabella Lövin.

Läs längre artikel, på engelska, på SRC:s webb.