Foto: Per Holmlund
 

Forskare från tio europeiska länder är engagerade i sökandet efter precis rätt ställe att borra i Antarktis där det är möjligt att hitta världens äldsta is. Isen innehåller små bubblor av luft, och när den analyseras i laboratorium avslöjar den hur jordens atmosfär var sammansatt när den snö föll, som bildade isen.  

Den äldsta is som forskarna hittills har kunnat analysera är 800 000 år. Den isen har visat hur viktiga växthusgaserna är i klimatsystemet och att dagens snabbt stigande halter är långt ifrån de naturliga. Om forskarna hittar dubbelt så gammal is, en och en halv miljon år, kan de studera en speciell förändring som skedde för mellan 900 000 till 1 200 000 år sedan. Då blev nämligen att istiderna längre och längre.

– Det blev en förändring i rytmen mellan istider och de kortare varma perioderna däremellan. Vi vet inte varför detta hände, säger Margareta Hansson som är professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet. 

– Hittills har vi inte kunnat studera växthusgasernas roll vid denna förändring, eftersom vi helt enkelt inte haft så gamla isprover att analysera. 

Margareta Hansson, professor i miljövetenskap
Margareta Hansson, professor i miljövetenskap

Projektet som går under namnet ”Beyond EPICA – Oldest Ice” har fått 2,2 miljoner Euro över tre år i stöd av EU inom ramen för forskningsprogrammet Horizon 2020. Under dessa tre år ska undersökningar göras av istäckets tjocklek, dess fysikaliska egenskaper och hur berggrunden under isen ser ut på två olika platser. Det gör man både från flygplan och från marken. Det är inte säkert att den tjockaste isen är den äldsta, det beror på hur mycket snö det faller på den platsen och hur rörelserna i isen sett ut under årtusendena.

– Vi har under tidigare studier hittat områden där vi förväntar oss att jordklotets äldsta is finns. Nu måste vi visa att det stämmer och sen börja planera för en djupborrning, säger professor Olaf Eisen, som samordnar projektet på tyska Alfred Wegener-institutet.