Foto: Privat
Margareta Hansson (i rött till höger) vid tidigare isborrning på Grönland.

För att samla mer kunskap om inlandsisen på Grönland, såväl dess historik som vad som sker när den smälter snabbare på grund av ett varmare klimat, pågår det stora forskningsprojektet The East Greenland Ice-core Project (EGRIP). Projektet koordineras av Center for Is og Klimat i Danmark i nära samarbete med det amerikanska polarforskningsprogrammet vid National Science Foundation (NSF). Många samarbetspartners runt om i världen deltar, bland annat Stockholms universitet. Djupborrningen har redan pågått i tre sommarsäsonger. Så sker även i år. 

SU-forskare leder borrningar

Foto: Malin Stenberg de Serves
Margareta Hansson

Margareta Hansson, professor i miljövetenskap med inriktning mot naturgeografi och kvartärgeologi vid Stockholms universitet, är forskningsledare för expeditionen under juni månad och kommer att samordna alla forskningsaktiviteter som pågår i fält. Forskarna ska göra flera olika analyser på iskärnan direkt när isen borras upp och delar också isen i mindre prover som packas för att sändas till laboratorier runt om i världen. Förutom borrningen pågår flera projekt uppe på ytan för att studera isens rörelser.

Borrningen sker mitt i en snabbflytande isström som står för en stor del av massförlusten av Grönlands inlandsis. Den isborrkärna som tas upp kan därför användas till att studera isdynamiken i dessa isströmmar som rör sig allt snabbare i takt med att klimatet blir varmare – något som i sin tur leder till att inlandsisen krymper och havsnivån höjs.

– Iskärnan ger oss också högupplösta tidsserier av klimat och av atmosfärens innehåll av växthusgaser och aerosoler under de senaste 25 000 åren, säger Margareta Hansson.

Borrningarna beräknas vara klara under 2020

Tillsammans med andra forskare kommer hon efter hemkomsten från Grönland att arbeta vidare både med analyser och med de data forskarna får med hem från mätningarna i fält. Det är ett arbete som kommer att pågå i många år. Nästa sommar räknar forskargruppen med att borrningen når ner till berggrunden under isen.

Vad hoppas ni på för resultat av expeditionen?
– Vi strävar efter bättre kunskap om de förändringar som sker just nu på Grönland i och med dagens global uppvärmning. Detta är förändringar som påverkar oss alla med stigande havsnivåer, inte bara i framtiden utan redan nu.

Margareta Hansson är en veteran i dessa sammanhang; det är tionde gången hon åker på en liknande expedition till Grönland eller Antarktis.

Läs mer om och följ forskningsexpeditionen på EastGRIP:s webbplats.

Filmad intervju med Margareta Hansson inför expeditionen (gjord av Fredrika Dahlberg Skog och Vera Holmgren från Torsviks skola).