Forskningsstationen Wasa i Dronning Maud Land, Antarktis. Foto: Cecilia Selberg
Forskningsstationen Wasa i Drottning Mauds land, Antarktis. Foto: Cecilia Selberg


– Forskningen ger viktig baskunskap för att bättre kunna förstå klimatvariationer i polarområdena, säger Arjen Stroeven, professor vid Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet och forskningsledare för MAGIC-DML.

Genom att samla in och bestämma åldern på prover från stenblock på olika höjder testas och förbättras numeriska modeller av isytans förändringar. Med hjälp av modellerna kan forskarna se hur inlandsisen påverkas av klimatförändringar, både historiskt och i framtiden.

Kort film där Jennifer Newall, Stockholms universitet och Purdue University, berättar om expeditionen.

Den 15 december inleds den svenska Antarktissäsongen inom forskningsprogrammet SWEDARP 2016/17. Säsongens expedition består av två delar: underhållsarbete på forskningsstationen Wasa och undersökningar av antarktiska berg för att förstå hur klimatvariationer påverkar inlandsisen. Forskargruppen anländer till den svenska forskningsstationen Wasa 10 januari och kommer att arbeta i Drottning Mauds land fram till 18 februari.

Forskargruppen som kommer att arbeta i fält under expeditionen består av:

Jennifer Newall, Purdue University, USA, och Stockholms universitet

Ola Fredin, Norges geologiske undersøkelse (NGU)

Neil Glasser, Aberystwyth University, Storbritannien

Nathaniel Lifton, Purdue University, USA

Följ expeditionen

MAGIC-DML i Polarforskningsportalen

Forskningsprojektets egen webbplats och blogg, magicdml.com

MAGICDML på Twitter

MAGIC-DML på Facebook