THE-rankningen. Källa:Elsevier
THE-rankningen. Källa:Elsevier
 

Times Higher Education har genom att lyfta data om publikationer, citeringar och genomslag från Scopus forskningsdatabas 2011- 2015 rankat världens ledande universitet när det gäller genomslag för miljöforskning. Prispallen utgörs av Utrechts universitet, Stanforduniversitetet och Stockholms universitet.

Perioden domineras av miljöforskning som rör globala ekosystem och klimatförändringar.
Läs mer hos Times Higher Education.