Zhadang-glaciären på tibetanska högplatån. Foto; Chaoliu Li
Zhadang-glaciären på tibetanska högplatån. Foto; Chaoliu Li

Sot, i vetenskapliga sammanhang benämnt Black Carbon (BC), bildas vid ofullständig förbränning och är ett omfattande miljöproblem med stor påverkan på klimatet. Störst konsekvenser för det regionala klimatet får sotutsläpp i områden med helvit bakgrund, det vill säga där marken är snötäckt, såsom på glaciärer och i Arktis.

Avslöjar sotets fingeravtryck

Tisdagen den 23 augusti publiceras en artikel i Nature Communications där en metod som bygger på kol-14- datering av sotpartiklarna, utvecklad vid Stockholms universitet, har använts för att bestämma att det mesta sotet i södra Himalaya härstammar från norra Indien, fingeravtrycket av kol-14 i norra Tibet stämmer överens med kinesiska utsläpp, medan, något överraskande, sothalterna i det inre av området verkar komma främst från lokala utsläpp från förbränning av jakavföring som hushållsbränsle.

—Att kunna bestämma vad som gett upphov till utsläpp och varifrån de kommer innebär ett stort steg framåt för våra möjligheter att fatta rätt politiska beslut. Forskarvärlden kan ge ett mycket bättre underlag till politikerna om vilka de effektivaste miljöåtgärderna är, säger professor Örjan Gustafsson, vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi och ansvarig svensk forskningsledare för arbetet.

Artikeln som publiceras idag bygger på mätningar och analys som genomförts på ett tiotal platser över Himalaya och Tibetanska platån i samarbete med forskare vid kinesiska vetenskapsakademien. Ytterligare artiklar med resultat från andra områden i världen väntas inom kort.

Läs sammanfattning, lista på författare och hela artikeln ”Sources of black carbon to the Himalaya – Tibetan Plateau glaciers” här: http://dx.doi.org/ Och ange 10.1038/NCOMMS12574.