Valter Schytt, i mitten, var förste föreståndaren för forskningsstationen. Foto är taget av Valter själv vid Svenska turistföreningens kåta vid Tarfalasjön där forskarna bodde de första åren.
Valter Schytt, i mitten, var förste föreståndaren för forskningsstationen. Foto är taget av Valter själv vid Svenska turistföreningens kåta vid Tarfalasjön där forskarna bodde de första åren.
 

Jubiléet firades vid Bolindagarna

Vid Bolindagarna den 15–17 november uppmärksammades 70-årsjubiléet och den betydelse mätningarna och forskningen vid Tarfala har. Gunhild ”Ninis” Rosqvist, som är föreståndare för forskningsstationen, berättade om hur mätningarna av glaciärerna och forskningen i Tarfala utvecklats genom åren. 1946 var fokus främst på att studera vädervariationer påverkade glaciärernas storlek. Genom åren har flera forsknings- och miljöövervakningsområden tillkommit och Tarfala används även som bas för fältkurser. Dagens forskning ägnas till stor del åt att studera hur klimatförändringar påverkar den arktiska och alpina miljö. Förutom studier av hur glaciärer smälter och hur växt- och djurliv förändras är även forskare vid Tarafala inblandade i ett projekt som studerar hur renskötseln påverkas när klimatet ändras.

Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria vid KTH, talade om hur synen på glaciärer, polarforskning och klimatförändringar förändrats under 1900-talet fram till idag. Han lyfte även fram den betydelse, Hans Ahlmann, professor vid Stockholms högskola och den förste föreståndaren vid Tarfala, haft för internationell glaciärforskning och för att locka tillbaka den världsledande meteorologiprofessorn Carl-Gustaf Rossby från USA till Sverige. (Rossby kom även att bli mentor för meteorologiprofessor Bert Bolin.) Efter föredraget utbringade sedan rektor Astrid Söderbergh Widding en skål för Tarfala och det bjöds på bakelser formade som små glaciärer.

Säkrad framtida finansiering

Den fortsatta finansieringen för Tarfala är nu säkrad. Rektor har beslutat att Tarfala forskningsstation blir en centrumbildning inom universitetet med prorektor Clas Hättestrand som ordförande. Universitetet går även in med central finansiering om två miljoner kronor per år under fem års tid, med möjlighet till förlängning efter den utvärdering som ska ske. Institutionen för naturgeografi samt infrastrukturnätverken SITES och INTERACT är även med och finansierar verksamheten.

– Vi har identifierat att Tarfala har en områdesöverskridande betydelse för universitetet och även har stor betydelse ur samverkansperspektiv och gör därför denna satsning, säger rektor Astrid Söderbergh Widding.

Läs mer om Tarfala forskningsstation.

Ta del av dataserien med mätningar från Storglaciären i Tarfala.