Credit: University of Hamburg / LDF/J.Peters
RV Sonne. Foto: Hamburg Universität/LDF/J. Peters.

Mikroplast är små plastpartiklar (mindre än 5 mm stora) som i allmänhet kommer från nedbrytning av plastskräp i floder och hav. Mikroplast kan också komma från hygienprodukter som innehåller plastkorn och från andra källor. När mikroplasten väl finns i havet är det i stort sett okänt vad som händer med den. För att försöka förstå vad som sker har två forskarstudenter, Zandra Gerdes och Sophia Reichelt från Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES), följt med på en internationell vetenskaplig kryssning från Vancouver, Kanada, till Singapore i början av sommaren med det tyska forskningsfartyget Sonne. Med på kryssningen var också 30 andra forskare och 31 besättningsmedlemmar.

Målet för doktorandernas projekt är att förstå hur mikroplaster beter sig vatten och i marina system av näringskedjor, så kallade näringsvävar. Hur transporteras mikroplaster till botten, vilka mikroorganismer bidrar till nedbrytningen av dem och vilka djur underlättar överföringen av mikroplast mellan näringsvävarna? Zandra Gerdes och Sophia Reichelt tar vattenprover från ett antal ställen längs vägen, de flesta provtagningsplatser finns vid det stora flytande ön av skräp i Stilla havet. De letar efter så kallad ”marin snö”, dött organiskt material som klumpar ihop sig så att det ser ut som snöflingor, vilka kan spela en viktig roll när mikroplast transporteras nedåt mot havsbottnen.

Läs artikeln i sin helhet, på engelska, på ACES webb.