Kvinna i friluftskläder med ryggsäcka och vandringsstavar vid ett vattendrag
Friluftskläder innehåller ofta högfluorerande kemikalier (PFAS) i onödan. Foto: Mostphotos/Everst.


– Flera icke-fluorerade ämnen är i dag konkurrenskraftiga alternativ till fluorkemikalier när det gäller vattenavvisning. Fram tills nyligen var det bästa alternativet för tillverkning av bra och hållbara friluftskläder fluorkemikalier (såsom PFAS). Men när trycket på att minska användningen av fluorkemikalier ökade med ny lagstiftning och uppmärksamhet i media såg kemikalietillverkare potentialen i att utveckla bättre alternativ, säger Steffen Schellenberger, doktorand vid Stockholms universitet och medförfattare till studien.

Den aktuella studien är den mest detaljerade hittills inom området. Den innefattar bland annat en undersökning av 300 personer som visar att de flesta konsumenter endast letar efter vattenavvisande egenskaper när de ska köpa friluftskläder, inte fläckavvisande.

Studien visar också att tyg som har behandlats med icke-fluorerade kemikalier visserligen inte står emot oljebaserade fläckar men däremot vattenbaserade fläckar som apelsinjuice och rött vin.

Högfluorerande ämnen skadar människor och miljö

En del högfluorerade ämnen har i djurförsök visat sig vara reproduktionsstörande och misstänks dessutom vara cancerframkallande. Kemikalier som används i kläder hamnar så småningom i miljön; genom tvätt och avskavning, och inte minst när de slängs. Dessutom tar högfluorerade ämnen väldigt lång tid att bryta ner, de stannar därför kvar i miljön och kan leta sig ner till våra vattentäkter.1

– Fördelen med att använda icke-fluorerade kemikalier i friluftskläder är att de har en lägre miljöpåverkan. Några av de nya metoderna är baserade på biologiskt nedbrytbara kemikalier som, till skillnad från fluorkemikalier, inte stannar kvar i miljön, förklarar Ian Cousins, professor vid Stockholms universitet och medförfattare till artikeln.

Eftersom textil- och klädindustrin står för en fjärdedel av alla kemikalier som produceras globalt kan en minskning av kemikalier göra stor skillnad för såväl människors hälsa som för miljön.

Artikeln “Highly fluorinated chemicals in functional textiles can be replaced by re-evaluating liquid repellency and end-user requirements” har publicerats i tidskriften Journal of Cleaner Production.

1Naturskyddsföreningen