Exempel på den allra tidigaste Jōmon-keramiken, från lokalen Hanamiyama, Yokohama-shi, Kanagawa Prefekturen, Japan. Bild med tillstånd från Nara National Research Institute for Cultural Properties, Japan.

 

– Det är mycket tydligt att det var kulturella faktorer, framför allt ett starkt normskapande, som drev introduktionen och etableringen av keramikteknologin. Inte en anpassning till miljön, säger Sven Isaksson, forskare vid Arkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet.

Den internationella forskargrupp han ingår i har undersökt över 800 prover av japansk Jōmon-keramik från 46 olika fyndplatser från hela den japanska övärlden – den största studien i sitt slag. De allra äldsta kärlen är från sen istid för 16 000 år sedan och är små, inte mer än maximalt en liter. De kan därför inte ha haft någon ekonomisk betydelse:

– Keramiken introducerades som en ren prestigeteknologi. Kärlen reserverades för festligheter och skrytbjudningar av statusfylld mat som fett och olja från laxfisk eller marina däggdjur, säger han.

Efter den stora klimatförändringen vid istidens slut för 11 500 år sedan spreds tekniken och blev mer etablerad; kärlen blev allt vanligare och större. Men de användes fortfarande enbart till fisk och marina däggdjur samt till skaldjur. Inte för att tillreda den allt rikare växtligheten som kom med det mildare klimatet.

Sven Isaksson

– Detta markerar en betydande förändring i keramikens roll som tillredningsteknik för mat. Men eftersom keramikkärl var prestigeföremål när tekniken infördes uppstod en stark koppling, en kulturell norm, mellan tillredningstekniken och matvaran. Det var självklart att det är fisk som tillreds i keramikkärl och inget annat, säger Sven Isaksson.

Fakta:

Jōmon-keramiken är en av världens äldsta keramikstilar och har gett namn åt Jōmon-perioden (mellan ca 14 000 och omkring 900 till 300 år före vår tideräkning). De som då levde i den japanska övärlden var fiskare, jägare och samlare. Den tidigaste keramiken pryddes med avtryck från snören eller snoddar, vilket gett namn åt keramiken (Jōmon är japanska för snörornerad).

Artikeln ”The impact of environmental change on the use of early pottery by East Asian hunter-gatherers” är publicerad i PNAS (Proceedings of National Academy of Sciences) 

Forskargruppen Early Pottery Research Group.