– Stockholms universitet har ett anseende att bedriva kemiforskning i världsklass. Jag är övertygad om att Stockholm universitetet och Sverige framöver har en fantastisk möjlighet att ta en ledande roll för att utveckla mer hållbara kemikalier som produceras från förnybara råvaror.

Det säger Paul Anastas, professor vid Yale University, där han förestår Center for Green Chemistry and Green Engineering. I slutet av 1990-talet formulerade Paul Anastas tolv principer för hur miljöpåverkan kan minimeras från kemiska processer, och han betraktas allmänt som initiativtagare till det växande forskningsområde som kallas grön kemi.

Under ett par decennier hade Paul Anastas höga chefspositioner inom USA:s miljömyndighet EPA, och han har genom åren fungerat som rådgivare till flera presidenter – åtminstone före Donald Trumps tid i Vita Huset.     

– Det talas just nu mycket om ‘America first’, jag ser det snarare som ‘Earth first’, säger Paul Anastas.

Kungens gästprofessur i miljövetenskap

Under 2019 och 2020 är Paul Anastas innehavare av kung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap. Värdinstitution är Institutionen för material- och miljökemi.

– Jag har redan haft många intressanta samtal med studenter och forskare vid universitetet, och jag ser mycket fram emot att utveckla de relationerna under mina kommande vistelser.

Under gästprofessuren, som inleddes hösten 2019, kommer han att jobba aktivt för att nå beslutsfattare inom näringsliv och politik.

– Fortsatt grundforskning inom grön kemi är viktigt, men det är lika viktigt är att vi som forskare bidrar till att nya hållbara upptäckter och innovationer sprids även utanför akademin, säger Paul Anastas.

Tage Erlanders gästprofessur

Foto: Alec Tremaine Photography
Robin Rogers. Foto: Alec Tremaine Photography

En annan stark förespråkare för hållbarhet inom kemisk syntes är Robin D. Rogers, till vardags professor vid University of Alabama i USA. Han har bidragit till det ökande intresset kring forskning om så kallade jonvätskor. Robin D. Rogers är även serieentreprenör, och han har startat flera företag som bygger på hans forskningsresultat.

Under 2019 innehar Robin D. Rogers Tage Erlanders gästprofessur. Också han är verksam vid Institutionen för material- och miljökemi.

Robin D. Rogers lockades till Stockholms universitet, delvis tack vare lärosätets uttalade satsningar på ökad hållbarhet.

– Jag lockades särskilt av rektor Astrid Söderbergh Widdings initiativ att skriva under FN:s globala hållbarhetsmål och hennes målsättning att göra universitetet koldioxidneutralt till 2040, säger Robin D. Rogers.

– Rektors olika initiativ gör universitet till en internationell förebild. Jag är övertygad som att våra gemensamma forskningsprojekt faktiskt kan bidra till att uppnå hållbarhetsmålen.

Satsning på grön kemi vid Stockholms universitet

Foto: Niklas Björling
Anja-Verena Mudring. Foto: Niklas Björling

En viktig anledning att Institutionen för material- och miljökemi står som värd för två välrenommerade gästprofessorer är professor Anja-Verena Mudring, själv en framstående forskare inom grön kemi. Sedan hon anställdes vid Stockholms universitet 2016, har hon utvecklat och etablerat forskning kring jonvätskor vid universitetet (se Universitetsnytt 2/2019).

– Att ha två så framstående kemister här samtidigt är ett viktigt erkännande av den framstående forskningsmiljö som finns vid universitetet, och det är ett unikt tillfälle för Naturvetenskapliga fakulteten men också för hela universitet, säger Anja-Verena Mudring.

Paul Anastas och Robin D. Rogers vistelser vid Stockholms universitet erbjuder en chans för de tre att fördjupa pågående forskningssamarbeten. Exempelvis arbetar Robin D. Rogers för att utveckla nya plastfria material från skogsavfall. Anja-Verena Mudring arbetar i ett av sina forskningsprojekt med att ta fram nya energieffektiva ljuskällor.

– Tillsammans kommer vi att försöka utveckla nya hållbara material som skulle kunna bära upp dessa ljuskällor, säger Robin D. Rogers.

Kemister och kemisk verksamhet ses inte sällan som en orsak till dagens miljöproblem. Anja-Verena Mudring har, föga förvånande, en annan uppfattning. Hon hänvisar till den svenska klimataktivisten Greta Thunberg, som pläderar för att världens beslutsfattare ska vända sig till vetenskapen för lösningar.

– Den forskning som Robin D. Rogers och Paul Anastas bedriver, visar att kemi bidrar till samhällsförändring. Kemiforskning kan användas som ett verktyg för att tillverka kemikalier med lägre ekologiskt fotavtryck och det leder till ökad hållbarhet.

Text: Henrik Lundström