Detta är ett område som reflekterar och analyserar normer och normers gränser samt normativitetens möjligheter och begränsningar. I denna forskning ingår etiska spörsmål om mänskliga sociala förhållningssätt. Frågeställningar inom profilområdet berör samtliga fakulteter och flertalet institutioner och är särskilt centralt för juridik, filosofi, religionshistoria, statsvetenskap och kriminologi och har framgångsrikt erhållit externa anslag. Området präglas av normkritiska perspektiv. Här kan särskilt Genusakademin framhävas som samlar forskare från de flesta av områdets institutioner, såsom statsvetenskap, socialt arbete, sociologi, kriminologi, kulturgeografi, ekonomisk historia, företagsekonomi. Inom profilområdet ryms också frågor om mänskliga rättigheter.