Stockholms universitet erbjuder ett trettiotal språkutbildningar. Forskningen vid de olika språkinstitutionerna spänner över flera inriktningar inom språk- och litteraturvetenskap. Delområden som har erhållit stora forskningsanslag är andraspråksinlärning och tvåspråkighet. Sådan forskning bedrivs inom flera språkinstitutioner, inom t ex svenska, engelska och romanska språk, språkdidaktik och vid Centrum för tvåspråkighetsforskning. Speciellt utmärks området av forskning om språkutveckling, flerspråkighet, interaktion samt språkförändringar vid åldrande och demens inom psykologi. I ett vidare perspektiv ingår också forskning inom data- och systemvetenskap, didaktik, lingvistik och filosofi, specialpedagogik samt barn- och ungdomsvetenskap. Ett framgångsrikt delområde är även förstaspråksinlärning som utforskas vid Stockholm Babylab, där man studerar små barns språkutveckling.