– En viktig slutsats är att det verkar vara väldigt sällsynt idag för alla olika grupper av invandrare i Storbritannien att ha fler barn än den brittiska normen, och det gäller även de som är barn till invandrare. För vissa grupper, till exempel de från Nordafrika och Mellanöstern, har barn till invandrare till och med mindre familjer än den brittiska normen, säger Ben Wilson vid Sociologiska institutionen, Stockholms universitet.

– De här resultaten krossar myten om den stora invandrarfamiljen. I genomsnitt ser vi att utlandsfödda och brittiskt födda kvinnors färdiga familjestorlek har varit nästan identisk för alla som föddes efter 1950-talet. Vi ser vissa betydande skillnader i de äldre generationerna, men även då är det bara tydligt för vissa ursprungsländer, säger Ben Wilson vid Sociologiska institutionen, Stockholms universitet.

Den europeiska befolkningen har ökat betydligt under de senaste femtio åren, bland annat som ett resultat av invandring. Därför är det en viktig fråga för samhället om invandrarna kommer följa den övergripande trenden att ha mindre familjer än sina föräldrar. Svaret på den här frågan hjälper oss inte bara att utvärdera invandringens långsiktiga påverkan, men också att förstå hur barn till invandrare väljer mellan sina föräldrars normer och samhällets normer.

Olika resultat för invandrare från olika länder

Ett av de viktigaste vetenskapliga bidragen i denna studie är att den för första gången använder en metod som gör det möjligt att jämföra de totala familjestorlekarna över invandrargenerationer och över ursprungsländer.

– Vi vet från amerikansk forskning att mexikanska och spanska familjestorlekar över generationerna närmar sig den amerikanska normen. Men här visar vi att familjestorlekens konvergens inte nödvändigtvis är lika för olika ursprungsgrupper, säger Ben Wilson vid Sociologiska institutionen, Stockholms universitet.

För vissa kvinnor, som de med irländsk eller jamaicansk bakgrund, finns det signifikanta bevis för att familjestorleken över generationer närmar sig normen. Barnen till irländska och jamaicanska invandrare har idag mindre familjer än sina föräldrar, samtidigt som deras familjer är lika stora som kvinnorna med brittisk bakgrund (d.v.s. brittiskt födda kvinnor med två brittiskt födda föräldrar).

Barnen till pakistanska och bangladeshiska invandrare har mindre familjer än sina föräldrar, men de har fortfarande större familjer än den brittiska normen.

– Orsakerna är oklara, men det beror troligtvis på både normativa och strukturella faktorer, såsom boendesegregering, säger Ben Wilson vid Sociologiska institutionen, Stockholms universitet.

Artikeln The Intergenerational Assimilation of Completed Fertility: Comparing the Convergence of Different Origin Groups publicerades online den 31 maj i tidskriften International Migration Review.