Stockholms universitets forskningsprofil inom området välfärd och demokrati ser ekonomisk, social och hälsomässig jämlikhet som avgörande delar i ett hållbart välfärdssamhälle. Området har under lång tid haft stora anslag för att studera dessa villkor av betydelse för samhällsutvecklingen och levnadsnivåundersökningar görs med jämna intervall för att studera villkoren såväl generellt som för olika grupper i samhället. Området studeras i relation till frågor rörande utbildning, arbetsliv, jämställdhet, ålder, inkomst och stress samt fysisk och mental (o)hälsa. Forskningen bedrivs inom ett flertal olika discipliner såsom statsvetenskap, sociologi, juridik, psykologi, pedagogik, specialpedagogik, nationalekonomi och socialt arbete, liksom vid instituten Chess, Score, Sorad, Sofi samt Stressforskningsinstitutet. Närhet till myndigheter och rikspolitik ger näring till området  och forskningen sker i samarbete medoffentliga nationella och lokala verksamheter.