Linda Laikre
Linda Laikre, professor i populationsgenetik. Foto: Eva Dalin

 

FN:s konvention om biologisk mångfald är ett grundläggande, bindande avtal mellan 196 länder om att bevara den biologiska mångfalden. Avtalet skrevs under i samband med FN:s Riokonferens 1992, och dess sekretariat har nyligen publicerat ett första utkast av målen för biologisk mångfald bortom 2020. Laikre, Ryman, et al kritiserar det nya dokumentet för att sakna både definitioner av och konkreta målsättningar för bevarande av den genetiska variationen hos vilda djur- och växtbestånd.

Läs hela debattartikeln här: https://science.sciencemag.org/content/367/6482/1083.2