Som grundläggande behörighet krävs att man har avlagt examen på avancerad nivå eller minst 240 högskolepoäng varav minst 60 på avancerad nivå eller på annat sätt i Sverige eller utomlands förvärvat motsvarande kunskaper.

Högskoleförordningen

Högskoleförordningen (1993:100) kan enklast beskrivas som ett komplement till högskolelagen. Förordningen är beslutad av regeringen och är därigenom underordnad högskolelagen, som är beslutad av riksdagen. Precis som högskolelagen gäller högskoleförordningen endast högskolor som har staten, kommuner eller landsting som huvudman.

Fakulteter vid Stockholms universitet

Vid Stockholms universitet finns fyra fakulteter. Läs mer om antagning till forskarutbildning på fakulteternas webbplatser: