Minst tre terminsveckor före disputationen är det institutionens ansvar att doktorsavhandlingen sprids enligt följande:

  • genom institutionens försorg, sändas till varje sådan institution vid svensk högskola/universitet inom vars verksamhetsområde ämnet för avhandlingen faller,
  • genom disputandens försorg delges huvudhandledare och handledare,
  • samt genom institutionen försorg delges opponent och betygsnämndens ledamöter.

De exemplar som ska levereras till Studentavdelningen sprids genom ansvarig handläggares försorg inom förvaltningen.

Inbladade spikblad

Samtliga dessa exemplar skall innehålla ett ”spikblad” med uppgift om tid och plats för disputationen. Spikbladet i alla avhandlingar (oavsett utgivna av universitetet eller av ett förlag) ska vara det spikblad som skapas som pdf vid den elektroniska registreringen i DiVA. Det rekomenderas därför att doktoranden registrerar de bibliografiska uppgifterna kring avhandlingen i DiVA i god till innan manus skickas till tryck.