Lokala riktlinjer för licentiatseminarium finns på respektive fakultets webb.