Avhandlingstitel och abstract skall alltid finnas på engelska om avhandlingen är på annat språk.

Registrering av bibliografiska uppgifter (spikblad)

För att kunna spika* doktorsavhandlingen i DiVA fyller du i ett webbformulär, här genereras även avhandlingens spikblad i pdf-form. Tänk på att vara ute i god tid innan manus ska skickas till tryckeriet. Personalen på Universitetsbiblioteket granskar dina uppgifter innan de mejlar spikbladet till dig.

Spikbladet från DiVA är det som obligatoriskt ska tryckas upp och bindas allra först i avhandlingen. Mer information finns på universitetsbibliotekets sida (länk längst ned på sidan).

 

* Uttrycket ”spika sin avhandling” härrör från det tillfälle då Martin Luther 1517 spikade sina 95 teser om avlatens innebörd på slottskyrkans port i Wittenberg.