Stockholms universitet arrangerar doktorspromotion och installation av nya professorer sista fredagen i september varje år. Ceremonin äger rum i Blå Hallen i Stockholms Stadshus och följs av en bankett i Gyllene Salen med efterföljande dans.

Nyblivna doktorer som under läsåret disputerat och erhållit en doktorsexamen senast 30/6 får en inbjudan.

De doktorer som tagit ut sin examen under läsåret men som disputerat under tidigare läsår får däremot inte automatiskt en inbjudan till promotionen.

För mer information om högtiden och kontaktuppgifter följ länken nedanför.