Eftersom examensbeviset skapas med uppgifterna i Ladok som underlag är det viktigt att du kontrollerar att alla uppgifter är korrekta innan du lämnar in din ansökan om examen på forskarnivå. Skulle uppgifterna inte stämma måste kompletteringar/korrigeringar göras vid den institution som rapporterat in resultatet.

  • Alla kursnamn som är på annat språk än engelska måste ha engelsk översättning.
  • När kursdelen i forskarutbildningen är slutförd ska "Alla kurser klara för licentiat-/doktorsexamen" rapporteras in och datum för detta ska alltid vara samma datum som senast examinerade kurs.
  • När disputationen/licentiatseminarium är genomförd med godkänt resultat ska det rapporteras in. Engelsk översättning av avhandlingstitel är obligatoriskt att rapportera in.