Disputera vid universitetet

Disputera vid Stockholms universitet

När ditt avhandlingsarbete närmar sig sin fullbordan ska manuskriptet diskuteras för att ta ställning till om disputation kan tillrådas. Nu drar det även ihop sig att ordna med en hel del praktiska detaljer där många aktörer vid universitetet är inblandade. Här finner du  information kring din disputation.

Riktlinjer för licentiatseminarium

Examination av en licentiatuppsats sker i samband med ett offentligen utlyst licentiatseminarium. Tid och plats beslutas dock inte av Studentavdelningen, utan hela processen administreras av respektive institution.

Efter disputation

Efter godkänd disputation respektive licentiatseminarium är det dags för dig att ansöka om din forskarexamen, förutsatt att du även är klar med kursdelen i din utbildning. Här finns information om vad som måste finnas inrapporterat i Ladok samt ansökningsblankett. För nydisputerade finns även information om promotionshögtiden.

 

Kontakt

Disputationer
Boka tid för disputation
disputationer@su.se

Doktorandplatser
Lediga doktorandplatser vid SU
Webb: doktorandplatser

Elektronisk spikning
Frågor kring ISBN, omslag, spikblad och inlaga
avhandlingssupport.sub@su.se

Grafisk profil
Frågor om universitetets visuella identitet, kontakta Kommunikationsenheten
visuellidentitet@su.se

Promotionshögtid
Frågor kring doktorspromotion
doktorspromotion@su.se

Stipendier
stipendier@su.se