Forskarskolor

Kontakt

Disputationer
Boka tid för disputation
disputationer@su.se

Elektronisk spikning
Frågor kring ISBN, omslag, spikblad och inlaga
avhandlingssupport.sub@su.se

Grafisk profil
Frågor om universitetets visuella identitet, kontakta Kommunikationsenheten
visuellidentitet@su.se

Promotionshögtid
Frågor kring doktorspromotion
doktorspromotion@su.se

Stipendier
stipendier@su.se

Doktorspromotion i Stadshuset

Stockholms universitet arrangerar doktorspromotion och professorsinstallation sista fredagen i september varje år i Stockholms Stadshus.